Covid-19-pandemin fortsätter att slå hårt mot förbundets medlemmar. Inställda framträdanden och förlorade uppdrag leder till akuta ekonomiska problem för många författare och översättare.
Sedan en medlem i Författarförbundet (medlemmen önskar vara anonym) har lämnat ett engångsbidrag på en miljon kronor till den tillfälliga krisfonden kan vi göra en förnyad utlysning av stöd från fonden. Schablonbelopp kommer att tillämpas.

Ansökningsperiod

22 mars till 10 april 2021

Vem kan söka?

Berättigade att söka är medlemmar i Sveriges Författarförbund som förlorat intäkter till exempel på grund av inställda arrangemang och uppdrag till följd av covid-19-pandemin och därmed hamnat i ekonomiska svårigheter.

Ansökan och åberopade grunder

Ansökan ska göras på särskild blankett som bifogats medlemsutskick daterat 2021-03-22.
Författarförbundet förbehåller sig rätten att prioritera mellan ansökningarna. Beslut om vilka som tilldelats stipendium fattas av förbundsstyrelsen. Vår ambition är att kunna fatta beslut om stipendierna på styrelsemötet den 29 april.

Mer information

Mer information lämnas av förbundssekreterare Ewa Ulander.