”Rum för samtal” har vi valt att kalla temat för juninumret av Författaren. I fokus står några av de rum där litteraturen är både gästen och värden. Hur beter den sig och hur blir den mottagen i exempelvis skolans miljöer? Går läs- och skrivlust att lära ut? Och hur ser förutsättningarna ut för det litterära samtalet i helt andra rum?

Dessutom: Författarförbundet sluter avtal med Natur & Kultur, finlandssvenska författare och översättare diskrimineras av ny litteraturkommission, Jönköping blir Sveriges sjunde författarfristad.

Nummer 3/2013 läser du här