Det är öppet för alla medlemmar att nominera kandidater till styrelsen för Sveriges Författarförbund.
Vi välkomnar förslag på duktiga och intresserade medlemmar som kan bidra till det viktiga fackliga och politiska arbetet när det gäller författarnas, översättarnas och litteraturens överlevnad.

Valnämnden för Sveriges Författarförbund är Birgitta Wernbro Augustsson, René Vázquez Díaz, Vera Stremkovskaya, Stig Hansén, Sassa Buregren.

Maila era förslag till valnämnden: Sassa Buregren sassa@buregren.se eller René Vázquez Díaz renebokrene@gmail.com senast den 1 december 2018.