Vi välkomnar förslag på kunniga och intresserade medlemmar som kan bidra till det viktiga fackliga och politiska arbetet för författarnas och översättarnas villkor.

Valnämnden i Sveriges Författarförbund består av Vera Stremkovskaya (sammankallande), Leif Magnusson, Lina Stoltz, Anders Sundelin och Johanna Svartström.

Skicka era förslag till:
Vera Stremkovskaya: verastrem@gmail.com
Johanna Svartström: info@johannasvartstrom.se

Förslagen ska vara nämnden tillhanda senast den 1 december 2019.

Med vänliga hälsningar
Valnämnden i Sveriges Författarförbund