Priset går till upphovspersoner som har värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten. Nu öppnar nomineringsprocessen inför 2017 års pris.

Såväl privatpersoner som organisationer kan nominera. Och såväl enskilda som organisationer kan nomineras.

Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på max 750 tecken, där kandidatens insatser för upphovsrätten kort beskrivs. Ange om möjligt också kontaktuppgifter till kandidaten.

superminiutropNomineringar ska vara ALIS styrelse tillhanda senast den 28 april 2017 på e-postadressen alispriset@alis.org.

Nomineringar kan också skickas på papper till ALIS, Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm. Märk kuvertet ”Upphovsrättens hjältar”.

ALIS styrelse utser pristagaren eller pristagarna. Beslutet offentliggörs i samband med prisutdelningen den 29 september på Bok- och Biblioteksmässan.

Läs mer om priset och tidigare pristagare på ALIS hemsida.