Förbundets ordförande Grethe Rottböll gläds särskilt åt att valet föll på Peter Handke, som också betydde mycket för henne när hon själv debuterade som författare.

– Det är fantastiskt att så många en sådan här dag samlas runt litteraturen och på det här sättet uppmanas till att ta sig an dessa betydelsefulla författarskap som nu hamnat i rampljuset, säger Grethe Rottböll.

En mängd titlar av de båda författarna finns utgivna på svenska, vilket inte hade varit möjligt utan våra översättare.

– Vi är stolta över alla de översättare som sett till att vi fått möjlighet att tillägna oss dessa författare på svenska. Det är viktigt att de framhävs! avslutar Grethe Rottböll.

Olga Tokarzcuk har översatts av Jan Henrik Swahn och Lennart Ilke, medan Peter Handke sedan 1960-talet översatts av Maria Ortman, Olov Jonason, Margareta Holmqvist, Eva Liljegren, Karin Nyman, Karin Johannisson, Ulf Peter Hallberg och Marja Müllner.

Kontakt: Ludvig Berggren, förbundsombud, ludvig.berggren@forfattarforbundet.se