Natur och Kulturs sakprosaiska arbetsstipendier

Stiftelsen Natur & Kultur utlyser nio arbetsstipendier om vardera 100 000 kronor för kvalificerat litterärt arbete. Ett projekt som kan komma ifråga för stiftelsens arbetsstipendier ska utgå från stiftelseurkunden, och därigenom verka för mellanfolkligt samförstånd, motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet; arbetet ska vara av folkbildande karaktär samt sträva efter att bli en aktiv del i det offentliga samtalet.

Stipendierna kan sökas för bokidéer inom sakprosa.

Natur och Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier

Med fyra årliga arbetsstipendier om vardera 100 000 kr vill Natur & Kultur bidra till att allmänheten nås av ny forskning. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister, författare eller liknande. En ansökan kan gälla till exempel en idé om en podcast, en föreläsningsserie, en bok eller något annat.

Läs mer om stipendierna och ansök via särskilt formulär på Natur & Kulturs hemsida.

Stipendierna utlysas varje år, och söktiden sträcker sig från den 1 februari till och med den 1 maj.