I början av november beslutade regeringen om krisstöd till enskilda näringsidkare. För att komma i fråga för stödet skulle årsomsättningen uppgå till minst 200 000 kronor, vilket Sveriges Författarförbund med flera organisationer reagerade på, eftersom den genomsnittliga årsomsättningen för kulturutövare är 129 000 kronor.

Nu har regeringen föreslagit att beloppet ska sänkas till 180 000 kronor. En annan del av förslaget är att det ska ges en möjlighet att att skjuta fram skatteinbetalningar.
”Beloppet är fortfarande för högt, men att det nu sänks med 20 000 kronor kan förhoppningsvis hjälpa någon eller några”, säger Författarförbundets jurist Ulrika Nyh.

Författarförbundet skrev om det nya krisstödet den 11 november, den artikeln finns här.