I en artikel av TT beskrivs situationen som att många kulturskapare hamnar i kläm i systemen i coronakrisens spår.

Kulturbranschen ”går på knäna” och flera aktörer inom kultursektorn menar att det inom kort kommer att behövas fler åtgärder och mer pengar.

KLYS menar att det dessutom är risk för att många kulturskapare inte kommer att nås av de medel som är avsatta, eftersom man inte stöttat enskilda näringsidkare tillräckligt.

Läs hela artikeln här:

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/lAy833/manga-kulturskapare-hamnar-i-klam-i-systemen