Överklagan

Om din ansökan om medlemskap avslås av förbundsstyrelsen kan du överklaga beslutet till Sveriges Författarförbunds stämma. En överklagan ska inkomma senast 60 dagar före stämman som hålls före utgången av maj månad varje år. Information erhålles tillsammans med beslutet. Det är alltid möjligt att inkomma med en ny ansökan när du har ytterligare material att åberopa.