Överklagan

Om din ansökan om medlemskap avslås av förbundsstyrelsen kan du överklaga beslutet till Sveriges Författarförbunds överklagandenämnd. En överklagan ska inkomma skriftligen till info@forfattarforbundet.se eller till Sveriges Författarförbund, Box 3157, 103 63 Stockholm.
Det är alltid möjligt att inkomma med en ny ansökan när du har ytterligare material att åberopa.