Överklagan

Om din ansökan om medlemskap avslås av förbundsstyrelsen kan du överklaga beslutet till Sveriges Författarförbunds stämma. En överklagan ska inkomma senast en månad före stämman som hålls maj månad varje år. Information erhålles tillsammans med beslutet. Det är alltid möjligt att inkomma med en ny ansökan då den sökande har ytterligare material att åberopa.

Hantering av uppgifter

Sveriges Författarförbund tar hänsyn till din personliga integritet och arbetar för att du ska kunna känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Här hittar du vår integritetspolicy som beskriver personuppgiftshanteringen.