För medlemskap i Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund krävs att man har översatt minst två publicerade verk.

Författarförbundets styrelse beslutar om inval efter det att ansökan har behandlats av Översättarsektionens styrelse.

Skicka inte in några verk tillsammans med din ansökan men var beredd på att åberopade verk samt originaltexter till dessa kan komma att begäras.

Skönlitterär prosa och sakprosa

Två verk publicerade på allmänlitterära förlag, med ett omfång av sammanlagt minst 240 sidor.

Dramatik

Två helaftonsföreställningar med ett omfång av sammanlagt minst 200 sidor.

Lyrik

Två verk med ett omfång som Översättarsektionens styrelse godkänner.