Elsa Thulins pris för framstående översättargärning ­­till­delas i år Maria Ortman!

Maria Ortman översätter skönlitteratur och sakprosa från ungerska, engelska och tyska. Bland hennes översättningar märks verk av Péter Nádas, György Konrád, Imre Kertész. Läs mer om pristagaren och priset i det bifogade pressmeddelandet.

Prisutdelningen äger rum torsdag 24 oktober klockan 18.00 i Författarnas hus i Stockholm. För ytterligare upplysningar, kontakta Översättarsektionens styrelse:

styrelse@oversattarsektionen.se

Pressmeddelande_Elsa_Thulin_2013