Manifestationen kommer att hållas på Sergels Torg i Stockholm söndagen den 11 januari, kl 14.00. Talare från Expressen, Svenska PEN, Utgivarna, Sveriges Tidskrifter, Svenska Tecknare, Sveriges Författarförbund m fl.