”Vi ser med stor oro på hur respekten för kulturområdet krymper. Att en dagstidning som ju genom sitt breda utbud ska vara ett fönster för demokrati och yttrandefrihet kvalitet och mångfald väljer att underbetala sina medarbetare underminerar själva grunden för dagstidningens existensberättigande”, säger Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll, som medverkade vid manifestationen den 8 december och som på sin facebooksida sammanfattade den så här: ”Nej, Svenska Dagbladet ville inte ta emot vår tårta för att tillsammans med oss, Journalistförbundet Författarförbundet och frilansskribenterna, fira 20 år med samma arvode. Man får hoppas att nejet bottnar i att tidningen nu vill höja arvodena för frilansande kulturjournalister och slippa vara sämst av alla dagstidningar.”

FRILANSSKRIBENTERNAS SKRIVELSE, DATERAD 6 DECEMBER 2023

Ett 50-tal frilansskribenter på Svenska Dagbladet har under en längre tid legat i förhandling med SvD:s ledning om sina arvoden. Förhandlingarna, som pågår med stöd från Journalistförbundet och Författarförbundet, har nu strandat. En manifestation kommer därför genomföras på fredag 8 december utanför SvD i Stockholm.

Sedan våren 2023 ligger 51 av Svenska Dagbladets frilansskribenter inom litteratur-, film-,teater-, dans-, musik- och konstkritik i förhandling med ledningen om höjda minimiarvoden.

Ingen väsentlig höjning på 20 år

Utöver en symbolisk justering under våren, har SvD:s frilansare i förhandlingarna lyft att de inte fått någon väsentlig höjning på över tjugo år och att de därmed tjänar sämre än frilansare gjorde i början av 2000-talet. Anställda på SvD har i jämförelse haft löneökningar på över 25 % de senaste tio åren.

Därtill saknas det på SvD en överenskommelse om årliga uppräkningar för frilansarna, varför arvodena i praktiken sjunkit år efter år. Enligt Journalistförbundets frilanskalkylator, där vi kan omräkna frilansarvoden till en lön som anställd, motsvarar arvodet till en heltidsarbetande kritiker för SvD idag 11 000 kr i månaden före skatt.

Kulturmaterialet lockar prenumeranter

SvD:s nya chefredaktör Lisa Irenius lyfter särskilt fram hur viktigt kulturmaterialet är för tidningen, i Kristina Lindhs intervju publicerad i SvD den 2 december 2023:

”Länge såg man i branschen på kulturjournalistik som den ekonomiskt tärande grenen. I dag är tongångarna för SvD:s del annorlunda. Det är inte minst kulturmaterialet som har lockat prenumeranter de senaste åren.”

Trots det, arvoderar Svenska Dagbladet sina kulturskribenter lägst bland samtliga större dagstidningar. Hos Schibsted-ägda Aftonbladet är arvodet för jämförbara artiklar närapå dubbelt så högt. Samtidigt har kritikernas arbetsbörda ökat då SvD har avvecklat litteraturredaktörens tjänst som numera förväntas bedrivas på halvtid av en frilansare utan tillgång till tidningens lokaler.

Manifestation för bättre frilansavillkor

För att uppmärksamma frilansskribenternas situation genomfördes en manifestation utanför Svenska Dagbladets huvudentré i Stockholm den 8 december. Ledningen för SvD var särskilt inbjudna att delta för att svara på frågor och berätta om tidningens frilansarvoden.