Sveriges Författarförbunds nyligen instiftade kritikerpris, Madeleine Gustafsson-priset, tilldelas i år Hanna Nordenhök, som utöver kritiker, huvudsakligen i Expressen,  är känd som författare, poet och översättare. 2018 disputerade hon vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet med avhandlingen Det svarta blocket i världen. Läsningar, samtal, transkript.

Författarförbundet ser ett behov av en stärkt litteraturkritik och vill uppmuntra skribenter som har en förmåga att belysa både nyare och äldre författarskap. Förbundet tror att skribenter som i sitt arbete fokuserar på verket mer än författarens, eller kritikerns person, gynnar det svenska litteraturklimatet, samt att ett rikt litteraturliv skapar utrymme för en sammansatt och månghövdad läsarskara.

Motiveringen till Madeleine Gustafsson-priset 2019 lyder:

”för en litteraturkritik i ständig utveckling, där en uppenbar och brinnande passion för litteraturen, såväl som erfarenheter från teorin och den egna skönlitterära praktiken, har destillerats till en anmälningskonst av stor bredd och tillgänglighet. I sin roll som recensent i dags- och senare kvällspress har Hanna Nordenhök kontinuerligt och målmedvetet vidgat sitt estetiska spektrum, utan att göra avkall på vare sig kvalitetskrav eller komplexitet och klarhet i framställningen.”

– Det är en stor ära och pirrande glädje att få ett pris uppkallat efter en av mina stora idoler Madeleine Gustafsson. Att det dessutom är utdelat av kollegor på Författarförbundet, säger Hanna Nordenhök. Det gör mig särskilt glad eftersom man aldrig skriver ensam, utan som del av ett större kollektiv av skrivande och för litteraturen hårt arbetande människor. Att också få det för kritiken, som jag älskat men också brottats mycket med genom åren, värmer särskilt i hjärtat.

Madeleine Gustafsson-priset delas ut 26 november kl. 18.00 på Rönnells antikvariat i Stockholm. I anslutning till utdelningen sker ett panelsamtal utifrån ett tema inom ramen för kritik som Hanna Nordenhök själv väljer.

Kontakt:
Jörgen Gassilewski, styrelseledamot Sveriges Författarförbund
073-982 07 13

Madeleine Gustafsson-priset delas ut med värdefullt stöd av Svenska Akademien, Bonnierförlagen och Borås Tidning.

Den fullständiga motiveringen lyder:

Hanna Nordenhök tilldelas Madeleine Gustafsson-priset 2019,

för en litteraturkritik i ständig utveckling, där en uppenbar och brinnande passion för litteraturen, såväl som erfarenheter från teorin och den egna skönlitterära praktiken, har destillerats till en anmälningskonst av stor bredd och tillgänglighet. I sin roll som recensent i dags- och senare kvällspress har Hanna Nordenhök kontinuerligt och målmedvetet vidgat sitt estetiska spektrum, utan att göra avkall på vare sig kvalitetskrav eller komplexitet och klarhet i framställningen.

Egen konstnärlig verksamhet kan innebära fallgropar för en kritiker, men Hanna Nordenhök har undvikt dessa och istället utvecklat en allt skarpare och mer samvetsgrann blick för relationen mellan intention och resultat i andras litterära verk. Hennes litteraturteoretiska kunskaper har tagit sig uttryck i en lugn medvetenhet och förmedling av kontext och sammanhang, fri från interna markörer och exkluderande vokabulär. Praktiken som översättare har dessutom givit ett öra och en respekt för denna konstart i egen rätt. Hanna Nordenhök behärskar i dag det korta format som erbjuds en kvällstidningskritiker så väl att hon kan låta det rymma såväl en analyserande, uppskattande och samtidigt kritisk anmälan av Anna Hedins och Hanna Klinthagens barnbok ”Dom som kallar oss vuxna” och en reflekterande miniessä om Maria Stepanovas ”Minnen av minnet”, som en gestaltning av den genomgripande upplevelsen av Agota Kristofs böcker, nyöversatta ”till en isande exakt svenska av Marianne Tufvesson”. Allt begripligt förmedlat till en intresserad allmänhet.

Andra viktiga egenskaper hos Hanna Nordenhök som skribent är mod, humor och lätthet. I sin verksamhet förhåller hon sig aktivt och självständigt till dagsaktuella frågor som autofiktion, självframställning och representativitet, samt berättelsens och genrernas roll i den samtida litteraturen. Sitt djupa engagemang i könspolitiska och postkoloniala frågor förmår hon fläta in i adekvata sammanhang och bruka som ett förnyande kritiskt redskap, utan att bli instrumentell. Hanna Nordenhök är en allt nödvändigare röst i det svenska kritikerlandskapet och Sveriges Författarförbund vill därför på detta sätt uppmärksamma henne i hennes roll som kritiker.