Sveriges Författarförbunds kritikerpris, Madeleine Gustafsson-priset, tilldelas i år litteraturkritikern och gymnasieläraren Björn Kohlström.

Ur motiveringen

”… för sin tillgängliga och ständigt expanderande litterära kritik, som ofta publiceras på hans egen blogg, vilken 2020 hade 220 poster och som i år verkar få ännu fler. Björn Kohlströms preferenser är mångfacetterade, från genrelitteratur till vetenskapliga essäer till författarbiografier till översättandets konst till grannländernas litteratur till klassiker till böcker i gränslandet mellan poesi och konst utgivna av mikroförlag. Parallellt med sitt litterära värv arbetar Björn Kohlström som gymnasielärare och det kanske är en del av förklaringen till att han med ett så unikt engagemang, en sådan pedagogisk förmåga och en sådan skicklighet lyckas förmedla känslan av att befinna sig i ett alldeles specifikt litterärt rum varje gång han närmar sig ett nytt verk, utan att för den skull försumma kontexten, sammanhanget eller det kritiska ögat. Allt detta har gjort att han på egen hand blivit ett ojämförligt och i sann mening kritiskt fönster även för all den kvalitativa och på annat vis intressanta litteratur som inte längre förmedlas via de traditionella kanalerna.”

Pristagaren

Björn Kohlström är gymnasielärare i svenska och engelska på Per Brahegymnasiet i Jönköping, kritiker på Jönköpings-Posten, har skrivit i en rad andra tidningar och tidskrifter, suttit i juryn för Augustpriset och Borås debutantpris och kom 2010 ut med en biografi om Virginia Woolf. Han startade 2006 en bokblogg under pseudonymen Bernur. Numera återfinns hans texter på howsoftthisprisonis.blogspot.

”Det är svårt att förhålla sig sansad inför det här beskedet, bland annat därför att det finns så många kritiker som jag tycker förtjänar priset mer”, säger Björn Kohlström. ”Självfallet är jag ändå glad, och ser det kanske också som att det är ett pris till en viss typ av kritik som jag försöker representera. En kritik som vill tillgängliggöra all litteratur, både den som kallas smal och den som är populär, och förmedla vilken glädje som läsningen skänker, men göra det på ett sätt som tar boken på allvar.”

Prisutdelningen

Vid prisutdelningen den 24 november kl 17 på Rönnells antikvariat i Stockholm, medverkar Björn Kolhlström i ett panelsamtal utifrån ett tema inom ramen för kritik, som han själv väljer. Även Madeleine Gustafsson och de tidigare pristagarna Hanna Nordenhök och Ulla Rhedin deltar i samtalet.
Prisutdelningen livestreamas på Författarförbundets facebooksida.

Madeleine Gustafsson-priset

Priset, 50 000 kronor, tilldelas en svenskspråkig litteraturkritiker som varit verksam under de senaste åren. Sveriges Författarförbund instiftade priset 2019 för att stärka litteraturkritiken och uppmuntra skribenter som har en förmåga att belysa både nyare och äldre författarskap. Författarförbundet tror att kritiker som fokuserar på verket gynnar det svenska litteraturklimatet.

2021 års pris delas ut med värdefullt stöd av Bonnierförlagen, Karl Otto Bonnier och Borås Tidning.

Kontakt
Jörgen Gassilewski, vice ordförande i Sveriges Författarförbund
073-982 07 13
Susanne Steneros, ombud i Sveriges Författarförbund
08-545 132 24

Foto
Fotot av pristagaren är taget av José Dirgélaité