I våras tecknade världens största e-handelsföretag Amazon ett avtal med Bokrondellen. Det är sedan dess i praktiken fritt fram för nätgiganten att etablera sig i Sverige. När och hur det kommer att ske fortfarande oklart.

Det finns starka skäl för oss författare och översättare att vara på vår vakt. Amazon är ett företag som använder sig av sin storlek och sitt informationsövertag på ett mycket tveksamt vis. 2009 rensade de exempelvis sina söklistor påböcker skrivna av hbtq-författare. Anställda lagerarbetare på distributionscentraler både i USA och Tyskland behandlas som boskap och jobbar för svältlöner. Man använder ofta författare som gisslan för att få igenom sina krav på prisdumpning gentemot förlagen. Amazons syn på boken som kulturbärare och författarnas rättigheter och möjligheter till att försörja sig på sitt skapande är katastrofal.

Under den pågående dispyten med den franska förlagsjätten Hachette har det också blivit uppenbart att Amazon stuckit in ett bräckjärn i en känslig spricka i författarkollektivet. I USA har en konflikt blossat upp mellan de etablerade författarna med ett traditionellt förlag i ryggen och de självpublicerande författarna som har en betydligt positivare syn på Amazon. Tusentals författare har genom att underteckna öppna protestbrev ställt sig i varsin skyttegrav grävda av respektive konglomerat. Egenutgivarna varnar för en bojkott av Amazon. De anser att det rör sig om propaganda från författare som badar i pengar och säger vidare att ingen sedan Gutenbergs dagar gjort mer än Amazon för att frigöra författarna.

Av detta kan man dra några slutsatser inför Amazons etablering i Sverige:

Vi professionella författare och översättare bör stå enade, oavsett hur vår utgivning ser ut.

Vi ska inte agera marionetter åt storföretag. Vi behöver en oberoende, fri och intellektuell väg som värnar kulturen och vårt svenska språkområde.

Vi bör än mer energiskt stå upp för bokens värde. Böcker är inte vilken vara som helst. Böcker ska vara dyrbara! I alla fall så pass att professionella författare och översättare har råd att skriva dem.

Vi bör ytterligare stärka författarnätverken världen över. Framöver har vi flera globala giganter att göra upp med. Vi behöver en internationell tyngd i juridiska frågor gällande upphovsrätt och yttrandefrihet som vi inte är i närheten av att uppnå ensamma. I januari träffar vi Authors Guild´s ledning i New York för att lära oss mer om hur de har gått till väga för att ta upp kampen mot Amazon och Google. I början av november var vi i Bryssel på European Writers’ Councils årsmöte där Amazons framfart var en av huvudfrågorna. Läget skiljer sig åt i de olika länderna, men den gemensamma nämnaren är att samtliga europeiska Författarförbund är oroliga och förbannade. Skillnaden för Sverige gentemot länder som England, där Amazon har tagit över i princip hela marknaden, och länder som Tyskland, där man har fasta bokpriser, är att vi fortfarande har möjlighet att vara en aning proaktiva. Amazon är ännu inte på plats. Oavsett om man välkomnar Amazons intåg eller ej så kommer många frågor att behöva diskuteras från grunden. Vad är en författare? Vad är en bok och vad är den värd? Hur ska en digital bokmarknad formas där det fortfarande är möjligt att vara en yrkesverksam författare som har tid och råd att skriva böcker av hög kvalité?

Det är viktigt att vi författare har en central roll i denna diskussion. Den amerikanske författaren Douglas Preston är övertygad om att Amazons grundare skulle bäva inför en samlad författarkår:

”If I were Jeff Bezos, the one thing I would fear most is if authors organized themselves and took broad, concerted, sustained, and dignified public action.”

Gunnar Ardelius, förbundsordförande