Inför Lidingös kommunfullmäktiges möte i måndags, 22 januari, då det skulle beslutas om det namnlösa torget utanför Eritreas ambassad på Lidingö ska uppkallas efter Dawit Isaak, skrev Författarförbundets ordförande Grethe Rottböll en debattartikel i DN i vilken hon uppmanade kommunpolitikerna på Lidingö att rösta för ett frihetstorg och därmed för yttrandefriheten.

I Dagens Nyheter i dag, 25 januari, förklarar kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) varför de röstade ner förslaget. ”Lidingöborna har inget intresse av att deras ö ska bli ett slagfält för eritreanska inbördes stridigheter” är ett av argumenten. Förslaget om ett frihetstorg kallar han för utrikespolitiskt jippo och diplomatiska cirkuskonster. Läs Daniel Källenfors artikel här.

”Lidingöpolitikerna skämmer ut politiken med sin låga debattnivå”, replikerar Grethe Rottböll i sitt svar till Daniel Källenfors, även det publicerat i DN idag. Läs Grethe Rottbölls svar här.

Dawit Isaak

Det är 22 år sedan som den svensk-eritreanske journalisten och förläggaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. När Dawit greps arbetade han för Setit, Eritreas första oberoende tidning sedan landet blev självständigt 1993.

Dawit har aldrig ställts inför rätta och har heller inte formellt anklagats för något brott. Amnesty betraktar honom som en samvetsfånge, fängslad enbart för att ha utövat sitt yrke som journalist och använt sin rätt till yttrandefrihet.

Dawit Isaak är hedersmedlem i Sveriges Författarförbund, som sedan länge är engagerad i frågan.