Lars Salviuspriset för 2021, 100 000 kr, har tilldelats Bodil Jönsson, professor vid Lunds universitet och medlem i Sveriges Författarförbund. Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Det överlämnades till Bodil Jönsson den 21 oktober 2021.

Juryns motivering

”Bodil Jönsson får priset för att under många år ha satt djupa avtryck i det offentliga samtalet. Hon blev känd genom teve-programmet Fråga Lund, där hon under en lång period bland annat besvarade frågor om fysik. En bred allmänhet har fängslats av hennes populärvetenskapliga författarskap. Böckerna, liksom hennes blogg, behandlar vitt skilda ämnen: arbete, stress, åldrande, tillit, trygghet och tid. Hennes Tio tankar om tid (1999) är den mest lästa av dessa ”tankeböcker”, översatt och spridd även utomlands. Bodil Jönsson är en förebild i sin nyfikenhet och vilja att förstå, förklara och berätta. Hon behandlar det allra svåraste med lätthet och språklig klarhet. På så vis bjuder hon in läsaren och öppnar dörrar till ny förståelse och kunskap. Hon kombinerar skickligt sina olika expertområden och omsätter dem i texter som förmedlar klokhet, eftertanke och omdöme, kvaliteter som samtiden behöver.”

Lars Salviusföreningens jury

Juryn för 2021 har bestått av dr Göran Blomqvist, ordförande, f.d. vd för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Katarina Barrling, docent i statskunskap, Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap samt Nina Wormbs, civilingenjör i teknisk fysik och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Lars Salviusföreningen

Förutom priset delar Lars Salviusföreningen ut stipendier och projektbidrag till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.
Föreningen har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik, skrev en geografibok om Uppland och gav ut en vetenskaplig veckotidskrift – Lärda tidningar. Han gav också ut vetenskapliga verk, något som andra boktryckare ansåg olönsamt, och förstod att göra denna utgivningssektor vinstgivande. Han var förläggare åt Kungl. Vetenskapsakademien. Lars Salvius såg även till att ge boktryckarna drägliga villkor, och han skapade Sveriges första universalbokhandel och inrättade det första lånebiblioteket.

Foto: Anna Alexander Olsson