Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.

I Lars Salviusföreningens jury för 2019 ingår Alexandra Borg (ordförande), universitetslektor vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Göran Blomqvist, f d vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Gunn Johansson, professor emeritus vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska institutets populärvetenskapliga tidskrift Medicinsk Vetenskap.

Projektbidrag har tilldelats:

Henrik Arnstad, Stockholm tilldelas 90 000 kr för projektet ”En svensk tiger. En historie-vetenskaplig podd

Ann-Catrine Edlund, Obbola tilldelas 90 000 kr för projektet ”Medborgarforskning som
metod för materialinsamling – en efterlysning av äkta fotovykort”

Gunnel Furuland, Stockholm tilldelas 90 000 kr för projektet ”Excerpering av Malla Silfverstolpes dagböcker och läseanteckningar”

Tidskriften Respons, Stockholm tilldelas 76 000 kr för projektet ”Vid närmare eftertanke…. En essäserie”

Stipendier om 30 000 kr har tilldelats:

Mats Heide, Skanör
Thomas Johansson, Göteborg
Per Kornhall, Uppsala
Mats Lekander, Stockholm
Lars Oxelheim, Hägersten
Emma Sorbring, Uddevalla
Hans Bengtsson, Haverdal
Lars Bengtsson, Göteborg
Shahram Khosravi, Solna
Arne Melberg, Gräsmark
Peter Strandbrink, Stockholm
Carl Svernlöf, Stockholm
Kristy Beers Fägersten, Stockholm
Karin Rönnerman, Marstrand
Ann Steiner, Lund