Svenska Tecknare har undersökt hur den nya generativa AI-tekniken förhåller sig till nuvarande lagstiftning ur ett rättighetsperspektiv och kommit fram till att ”Upphovsrättslagen inte innehåller en inskränkningsbestämmelse, som ger stöd för att använda upphovsrättsskyddade verk som träningsdata för att utveckla generativ AI. Bara när nyttan för allmänheten väger tyngre än skadan för rättighetshavarna får upphovsrätten inskränkas, till exempel när tekniken ska användas inom vård eller forskning. Med andra ord, bilderna från storsäljande barnböcker eller det svenska popundrets musik får inte användas för att utveckla kreativa generativa AI-system utan rättighetshavarnas tillstånd.”

Detta gäller förstås även litteraturområdet. Författarförbundet ställer sig därför bakom Svenska Tecknares debattartikel som finns i sin helhet här.