Programmet, För ett starkt kulturliv på demokratisk grund, lanserades och presenterades tillsammans med representanter från några av Klys fjorton medlemsorganisationer vid ett seminarium under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i februari och därefter har programmets olika delar belysts inte minst i sociala medier. 26 april genomförs en konstnärspolitisk konferens, vid vilken Författarförbundet medverkar, i Stockholm.

Klys medlemsorganisationer

Klys är en samarbetsnämnd där medlemsorganisationerna gör gemensam sak i frågor som är av intresse för många olika professionella kulturskapare – författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, musiker, regissörer, dansare, sångare, skådespelare med flera. Karin Inde är ordförande i Klys och följande organisationer är medlemmar:

 • Sveriges Författarförbund
  Dramatikerförbundet
  Svenska Journalistförbundet
  Läromedelsförfattarna
  Konstnärernas riksorganisation
  Svenska tecknare
  Svenska fotografers förbund
  Föreningen svenska tonsättare
  Sveriges kompositörer och textförfattare (Skap)
  Sveriges yrkesmusikerförbund
  Musikerförbundet
  Fackförbundet scen & film
  Sveriges scenkonstregissörer
  Oberoende filmares förbund
  Unionen, fackklubben vid SR, SVT och UR

Läs mer om Klys.