Katarina Dorbell har utvecklat nya metoder att knyta samman unga läsare och upphovsmän. En av hennes många styrkor är att hon alltid har ett unikt barntilltal och respekt för barn och unga i sitt skapande och sin verksamhet.

Hon var en av de allra första att låta barnlitteraturen ta plats på nätet. Hon tillägnade sig snabbt den nya tekniken, långt innan de sociala mediernas tid. Sedan 1996 har hon inspirerat till läsning via barnens bibliotek (www.barnensbibliotek.se) och gjort den till en ständigt aktuell och omväxlande inspirationskälla för barn och ungdomar.

Katarina Dorbells har en bakgrund som barnbibliotekarie och barnbibliotekskonsulent i Länsbibliotek Älvsborg som numera ingår i Kultur i Väst och har under cirka 30 år hängivet, målmedvetet och med aldrig svikande entusiasm arbetat med barn, unga, läsning, litteratur och bibliotek.

Gulliverjuryn som enhälligt utsåg Katarina Dorbell bestod av representanter för IBBY Sverige, Svenska barnboksinstitutet, Svenska tecknare, BULT, och Förläggarföreningen. Priset kommer att delas ut på Bok & Bibliotek i Göteborg i september.

Gulliverpriset är barnboksvärldens pris till ”den som genom verksamhet av kritisk, teoretisk eller praktisk karaktär väsentligt bidragit till att öka förståelsen för barn- och ungdomsboken”. Priset har delats ut sedan 1969 och ger en bra överblick över barnbokens entusiaster under snart ett halvsekel. Den som är intresserad av vilka, som varit de tidigare pristagarna finner detta på www.ibby.se under rubriken Priser/Utmärkelser