• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Vad ska vi med litteraturkritiken till – och hur ska den hitta nya arenor? Utrymmet för litteraturkritik har minskat i svensk dagspress. Allt färre böcker recenseras och många författare får ingen som helst kritisk respons på sina nyutgivna verk. Vad innebär det för författarna och läsarna om det kritiska samtalet tystnar och kan litteraturkritiken hitta nya, alternativa arenor? Ett samtal mellan kritikerna Annina Rabe, Björn Kohlström och Rakel Chukri. Samtalsledare: Jörgen Gassilewski.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.