• Datum:
  • Plats: Författarnas och översättarnas hus, Stockholm

Plats

Författarnas och översättarnas hus, Drottninggatan 88 B i Stockholm, och live på Facebook.

Anmälan

Anmäl dig till Ewa Ulander. Det finns ett begränsat antal platser. Som facebookanvändare kan du följa samtalet via Författarförbundets facebookkonto.

Medverkande

Moderator: Sara Gordan, författare, översättare och litteraturkritiker
Åsa Anesäter, förbundsjurist på Författarförbundet
Astri von Arbi Ahlander, litterär agent på Ahlander Agency
Jonas Axelsson, förlagschef på Polaris
Johanna Lindborg, agent för skön- och facklitteratur på Bonnier Rights
Mårten Sandén, barn- och ungdomsboksförfattare som har agentavtal med  Andrew Nurnberg Associates i London