• Datum:
  • Plats: Moriska Paviljongen, Malmö

Anmäl dig till Översättarsektionen (osaover@gmail.com) senast 10 maj.

 

Prisutdelningen äger rum fredagen den 19 maj klockan 18.00 på Moriska Paviljongen i Folkets park i Malmö. Dörrarna öppnar 17.30.

Nille Lindgren är född 1946 och bosatt i Simrishamn. Han är en av Sveriges flitigaste översättare och har sedan 1983 översatt omkring 125 titlar från engelska och amerikanska. Nille Lindgren har arbetat med både hög och låg, bred och smal litteratur.

Bland de mest namnkunniga författare han översatt kan nämnas John Irving, Douglas Adams, Joseph Heller, Alain de Botton, Donna Tartt, Joyce Carol Oates, Colm Tóibín och Richard Ford. Nille Lindgren har tidigare tilldelats bland annat Guilem Rodrigues da Silvas översättarstipendium.

Elsa Thulins översättarpris har delats ut sedan 1960 och belönar en hel översättargärning. Priset förvaltas av Översättarsektionen i Sveriges Författarförbund och består av en plakett, formgiven av Edvin Öhrström, och en penningsumma. 2016 års pris finansieras med donationer från Elisabeth Grates Bokförlag, Bonnierförlagen, Norstedts Förlag samt en anonym bidragsgivare.