• Datum:
  • Plats: Bokskåpet, Göteborg

En mötesplats för barnboksskapare av barnboksskapare där vi träffas runt ett tema som vi vänder och vrider på, ställer oss frågor kring, testar tankar om. Ja, funderar ihop, helt enkelt.

Nästa hörna handlar om att hålla fast i ett projekt, att inte ge upp.

Att skapa en bok tar ofta många år. Inte sällan kommer refuseringar på vägen. Var och hur kan vi hämta mod och kraft att fortsätta och hur vet vi att ett projekt är värt att fortsätta arbeta med? Andrea Raeder och Katja Timgren har båda arbetat i många år med böcker och till sist lyckats. I den tredje Ullas hörna samtalar de med Malin Eriksson om sina arbetsprocesser och vad som hjälpt dem att fortsätta tro på sina projekt.

Välkommen att träffas, mingla, tänka och prata!

Anmälan till sassa@buregren.se (begränsat antal platser)