• Datum:
  • Plats: Börssalen Svenska Akademien, Stockholm

Kan det vara sant?! Välkommen till ett seminarium om sakprosans ställning i skolan. Om sakprosa och gestaltning; om att skriva och läsa.

Hur gestaltar man det svåra: kriget, människors flykt, raspolitik och folkmord? Det som inte får hända. Hur gör man det begripligt för elever i ett klassrum i ett demokratiskt samhälle?
Sakprosan är en väg till kunskap om vår tillvaro och historia.

Nätverket Gläfs, (gruppen för läsning av facklitteratur i skolan) har under några år genom seminarier och skolprojekt framhållit den av skolan ofta bortglömda litterära sakprosan som en väg till både lärande och läsande.
Nätverket inbjuder till ett seminarium om sakprosan på Svenska Akademien; om att välja form och innehåll, om att skriva och läsa. Eftermiddagen belyser också forskning om ungas uppfattning om demokrati och skolbibliotekens roll.

Möt historikern och ständige sekreteraren Peter Englund och Ylva Herholz, författare och journalist, möt lärare
och skolbibliotekarier som använt deras böcker i sin undervisning, samt Mikael Persson, lektor i statsvetenskap,
Göteborgs Universitet och Barbro Westlund, läsforskare, Stockholms Universitet.

Begränsat antal platser. Anmälan till Susanne Steneros, Sveriges Författarförbund: ss@sff.info
Seminariet är avgiftsfritt men en avgift kommer att debiteras den som lämnar sent återbud.
Vi bjuder på kaffe, te och frukt. Se program www.glafs.se

När: Måndagen den 27 april 13.00 – 16.15.
Var: Börssalen Svenska Akademien, Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm.

Nätverket Gläfs består av författare, bibliotekarier, förläggare, lärare och forskare. Det bildades 2011 på initiativ av Minerva, den facklitterära sektionen av Sveriges Författarförbund.