• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Hur mår boken?

Böcker, litteratur och bokmarknad mellan det analoga och det digitala

Lektor vid avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet Kristina Lundblad tar i sitt föredrag upp intressanta bokfrågor. Hur har boken, bokutgivandet och deras symboliska och ekonomiska värde formats under tiden? Hon har också skrivit om bokmarknadens positiva och negativa utveckling, om bokmomsen och läsande.

 

Läs två av Lundblads artiklar:

”Föreställningar om förlag- gränser mellan produktion och förmedling i den svenska bokvärlden, 1600-tal till idag” i Biblis nr 72, vintern 2015/2016

och

”Demokratins pris och litteraturens värde – böcker, politik och marknad i ljuset av 2002 års bokmomssänkning” i Tidskrift för litteraturvetenskap nr 3-4/2014

 

Det kommer att bjudas på vin och tilltugg.

 

Anmälan

Senast torsdagen den 10 mars till sff@sff.info.