• Datum:
  • Plats: Stockholms universitet - Auditoriet, Stockholm

Den litterära sakprosan strävar efter att skildra andra verkligheter, bortom det egna, privata och lokala. Samtidigt ansluter den ofta till övergripande berättelser om nationell, regional eller lokal identitet, såväl tematiskt som stilistiskt.

Vad är förhållandet mellan dokumentet, sanningsanspråket, stilen och den nationella särarten? Har globaliseringens idé och transnationella strömningar en annan plats och funktion i dokumentärprosan än i litteraturen i övrigt? Vilka politiska implikationer följer av det nationella som utgångspunkt för omvärldsbeskrivning?

Detta är temat för Minervas andra seminarium om sakprosans ställning i Sverige. Det första ägde rum förra året i samarbete med Svenska Akademin, med gäster från Norge och Finland, där forskning i sakprosa etablerats som vetenskaplig disciplin med egna professorer.

Nu fortsätter vi med ett seminarium som handlar om sakprosans förhållande till nationen och den nationella identiteten. Seminariet är ett samarrangemang med Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet. Det kommer att äga i Auditoriet på Frescativägen 24E (T-bana Universitetet) torsdagen den 6 april mellan 09.30 och 17.00.

Ane Farsethås, kulturredaktör Morgonbladet, Oslo.
Ivo de Figueiredo, författare och kritiker, Oslo
Jobst Welge, professor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet
Göran Rosenberg, författare, Stockholm
Marte Michelet, författare, Stockholm
Helga Krook, Författare, översättare och doktor i litterär gestaltning, Linnéuniversitet
Helena Bodin, docent i litteraturvetenskap, Stockholms universitet.
Anna Jungstrand, FD i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik (arrangör).
Henrik Berggren, författare, Minerva (arrangör).

Kaffe kommer att serveras. Lunch kan intas på lämpligt näringsställe i Frescati på egen bekostnad.

Anmäl dig till Susanne Steneros (ss@ff.info, 08-545 132 00)