• Datum:
  • Plats: Kurdiska biblioteket, Stockholm

 

Den demokratiska staden: Att utveckla det offentliga rummet är en bok om stockholmarnas rätt till stad och om behoven av att tänka och samtala om vad vi egentligen gör med den. Vid stadsplanering hörs medborgarnas röst knappt utan är det företags syn som styr.  I boken har Madeleine Hjort gått igenom reklamens inverkan på stadens miljö och liv. Hon talar om stadens kärna- och förorter, om integration och segregation samt om drömmar och framtid.

Ghazi A. Khurshid samtalar med författaren Madeleine Hjort om den demokratiska staden och hur vi utvecklar det offentliga rummet!

Madeleine Hjort skriver om bland annat konst och konstarter och om kultur och samhälle. Hon skriver också om kvinnor i konsten och i vår historia. 2015 tilldelades hon Christer Holmqvists stipendium för hennes insatser för skolbiblioteken i landet. Madeleine Hjort är även ordförande i Sveriges Författarförbunds Biblioteksråd.

Arrangör:

Institutet för pedagogisk utveckling i samarbete med Kurdiska biblioteket och Sveriges Författarförbunds Internationella råd.