• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Vad beräknas ersättningen på? Det är en fråga som många författare ställer sig, när strömning av ljudböcker spelar en allt större roll för inkomsten. Allt fler efterfrågar transparens i affärsmodellerna som strömningstjänsterna har upprättat. Bokförsäljningsstatistiken för 2021 visar på stora förändringar när det gäller hur de digitala inkomsterna fördelas,. Innebär en stor strömning också en stor tillströmning av inkomster till författarna? Ett samtal lett av Anders Rydell med Författarförbundets jurist Åsa Anesäter, förläggaren Martin Kaunitz, Grand Agencys litterära agent tillika VD Lena Stjernström, Storytel Books vd Linda Säresand samt Erik Wikberg, forskare vid Handelshögskolan.

Seminariet kräver seminariekort och äger rum i sal F5.