• Datum:
  • Plats: Bokslukaren, Stockholm

Äventyr i känsloland?

bultloggahemsidanHur mycket inre respektive yttre handling behövs för att det ska bli en berättelse? Kan man tänka sig äventyr som bara utspelar sig i tanke och känslovärlden? Är den yttre handlingen en förutsättning för en spännande historia? Hur balanserar författaren och bildskaparen sina inre och yttre landskap? Och vad händer när någon av dem uteblir? Om ord och bild som ger röst åt den inre resan.

I Panelen: Pija Lindenbaum och Ulf Stark
Moderator: Anders Sparring

Endast anmälan genom e-post (per@pergustavsson.se)!