• Datum:
  • Plats: Grindsgatan 52, Stockholm

Träffas Mingla Tänka Prata!

Många politiska partier, företag och sammanslutningar har tankesmedjor. Men det behöver inte vi barnboksskapare för vi har:

olles_horna_affisch-copy-456x246(Bild: Per Gustavson)

Där får vi tillfälle att lyfta barnboken: problematisera den, intellektualisera den, fundera över vår svindlande idérikedom, över våra tillkortakommanden, över begränsningar andra sätter och sådana som vi själva bär med oss. Alla typer av samtal är tillåtna. Vår fantasi och kreativitet sätter ramarna. Ni förstår hur spännande och intressant det kan bli!

Tre kvällar under hösten kommer vi, illustratörer författare, recensenter, akademiker, barnpsykologer att kunna träffas, dricka vin till självkostnadspris, lyssna till paneldebatt, ställa frågor och diskutera tillsammans.

Manér – fängelse eller frihet? Ett samtal om att skapa bilder

I Panelen: Karin Cyrén, Charlotte Ramel, Helena Willis och Per Gustavsson
Moderator: Anders Sparring

Torsdag 22 okt kl 18.00 (samtalet börjar runt 19.00)
O.S.A. SENAST 19 OKT!

Välkomna till Grindsgatan 52, Stockholm.

 

Hälsningar
Mårten Sandén
marten.sanden@mac.com

Grethe Rottböll
grethe.r@swipnet.se

Per Gustavson
per@pergustavsson.se