• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Hur viktigt är det att det skrivs om klimatkrisen? Kan litteraturen skapa ett engagemang som gör skillnad? Och hur nära verkligheten är dystopierna? Åsa Callmer, Elin Marakatt och Mats Söderlund om hur de ser på att skriva om klimatkrisen för barn och unga, både ur ett globalt och ett nationellt perspektiv. Samtalsledare: Helen Ekeroth.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.