• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Välkommen på medlemsmöte i Översättarsektionen den 5 december klockan 19 i Författarnas hus, Drottninggatan 88B, Stockholm.

Efter ett kort mingel – då Ö-baren är öppen och säljer vin till självkostnadspris – tar vi med oss den goda plockmaten (gratis, såklart) till bords och byter julklappar med varandra (ta med en inslagen översatt bok, en egen eller en favorit bland kollegernas).

Vi har tre viktiga punkter på programmet:

– Stefan Ingvarsson från förbundsstyrelsen redogör för SFFs pågående utredning om Översättarsektionen. Gun Zetterström, sektionens sakkunniga i utredningen, finns också på plats. Vi diskuterar förutsättningarna för större självstyre för sektionen.

– Inger Johansson, Ö-styrelsen, gör en tillbakablick på de senaste årens sektionsarbete mot bakgrund av utredningen och det faktum att samtliga i nuvarande Ö-styrelsen har tackat nej till omval vid årsmötet 1 februari.

– Ö-sektionens valnämnd ger sin syn på läget och tar emot synpunkter på styrelsens sammansättning och framtida uppdrag.

Anmäl dig snarast till Hans Magnusson på hans.mag@swipnet.se eller 0736-160192.