• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Vi kan idag därför tala om ett pedanternas världsherravälde.

I sin bok Det omätbaras renässans. En uppgörelse med pedanternas världsherravälde, undersöker filosofen Jonna Bornemark vad det innebär att leva i denna värld, men också möjligheten till andra världar, och värden. I boken tar hon sig an allt från vårdkris och New public management till vår syn på konst och religion. Med hjälp av tre renässansfilosofer visar hon på möjliga utvägar till ett mer humanistiskt, levande och rent av magiskt liv.

Den 16 maj kommer Jonna Bornemark till Minervas medlemsmöte, för att tala om att skriva en filosofisk samhällsanalys som kritiserar tillvarons förpappring och fjärrstyrning, och undersöker samtidens oförståelse för kultur och humaniora.

Efter samtalet bjuds på vin och tilltugg.

Anmälan: via Movits eller till annie.norin@forfattarforbundet.se