• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Läsförmåga är en förutsättning för vår demokrati. Hur ska vi förhålla oss till barns och ungas minskade läsning – kanske går vägen till barns läsning inte bara genom skönlitteraturen utan också genom Einsteins relativitetsteori och USA:s politiska system? Pär Sahlin, författare och ordförande i Författarförbundets barn- och ungdomslitterära sektion Bult; Beata Hansson, författare och ordförande i Författarförbundets sakprosasektion Minerva; Per Kornhall, författare och ordförande i Läromedelsförfattarna. Samtalsledare: Yukiko Duke, kulturjournalist.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.