• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Ekelöf översatte noveller av Proust, och var tilltänkt att göra hela À la recherche du temps perdu. Det finns också likheter dem emellan, stilistiskt och i synen på minnesarbete.
Seminariet, anordnat av Ekelöfsällskapet och Proustsällskapet i samarbete med Översättarsektionen av Sveriges Författarförbund, undersöker dessa beröringspunkter. Vi tackar Svenska Akademien för ekonomiskt stöd!

Eftersom lokalerna är begränsade krävs föranmälan till info@gunnarekelof.se

Medverkande:

Neil Ashley Conrad Thing, litteraturforskare: Den rent menneskelige oplevelse – forfatteren som spejl for sandheden. Ekelöfs Proust med betragtninger over forskelle og ligheder dem imellem

John Swedenmark, översättare och skriftställare: Proust i Ekelöfs prosastil och estetik.

Anna Säflund-Orstadius, översättare: Ett litet silverklingande ljud. Om Ekelöfs översättning av novellen ”Baldassare Silvandes död”

Emi-Simone Zawall, översättare och redaktör: Hur det kom sig att Ekelöf började och slutade översätta À la recherche du temps perdu

Maria Kronberg, översättare, granskare och lärare: Ekelöf bland översättare. Tre versioner av novellen ”Madame de Breyves tragiska sommarresa”

Johan Cullberg, författare och psykiater: Dikten som hemlig självbiografi hos Gunnar Ekelöf.