• Datum:
  • Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Kom och delta och debattera på Författarförbundets seminarium

”Hur kan författare och översättares försörjningsvillkor tryggas om de fråntas rätten att förhandla om biblioteksersättningens storlek? Alla i Sverige, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha god läsfärdighet och tillgång till litteratur. Utan skälig ersättning till författare och översättare riskerar själva litteraturen att urholkas. ”

Seminariekort krävs. Lokal meddelas i mässprogrammet.

I panelen: Katarina Kieri, författare, Ingrid Carlberg, författare, Henrik Arnstad, författare

Moderator: Stefan Ingvarsson, översättare