• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Sveriges Författarförbund och Författarcentrum medverkar med totalt 73 programpunkter på Litteraturscenen, A01:60, på Bokmässan i Göteborg. Litteraturpolitiska samtal varvas med författarsamtal och bokpresentationer, poesiuppläsningar och diskussioner om artificiell intelligens, litteraturkritik, biologisk mångfald…

Därutöver har Författarförbundet två seminarier vid vilka seminariekort krävs: Ett bibliotek för alla? i sal H1 torsdag 12.30–13.15 och Royalty på vad? i sal F5 torsdag 13.00–13.45.

Här finns Litteraturscenens hela program som pdf.

Besök oss i montern!

Mittemot Litteraturscenen har Författarförbundet och Författarcentrum sin monter. Här finns information om organisationerna och kanslipersonal att träffa. Författarförbundets jurister är på plats i montern torsdag och fredag kl 10.30–11.30 och 15.00–16.00.