• Datum:
  • Plats: Hotell Bolinder Munktell, Eskilstuna

Kultur- och litteraturkritiken är avgörande för ett lands kulturella och litterära liv. Utan den kommer en intresserad och läsande allmänhet ofta överhuvudtaget inte i kontakt med en stor del av det kvalitativa utbudet och den kvalitativa utgivningen. Somliga menar att frånvaron av en vittfamnande, autonom och kvalitativ kulturkritik skulle innebära ett sådant grundskott mot den självständiga skribentens och de fria intellektuella opinionsbildarnas samhälleliga roll, att det i förlängningen hotar yttrandefriheten och den representativa demokratin så som vi känner den. Sveriges Författarförbund bjuder in till ett seminarium om kritikens centrala roll inom ett språkområde.

Seminariet är en av programpunkterna under Folk och kultur i Eskilstuna den 5-8 februari.

Medverkande: Axel Andersson, redaktör för Kritiklabbet; Hanna Nordenhök, författare, översättare, kritiker på Expressen; Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter. Moderator: Jörgen Gassilewski, författare och ledamot i styrelsen för Sveriges Författarförbund.

Tid: Onsdag 5 februari kl 17.30-18.30
Plats: Lokal Kugghjulet, Hotell Bolinder Munktell på Portgatan 3 i Eskilstuna