• Datum:
  • Plats: Bokmässan, Göteborg

Vad kan poesin göra som inte facklitteraturen eller politiken kan? Ett samtal om poesins gränser och räckvidd mellan poeterna Jonas Gren, Sofia Roberg och Jasim Mohamed. Moderator: Selene Hellström.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.