• Datum:

Ivar Lo-Johanssons personliga pris för 2015 delas inte ut. Priset är på grund av kapitalbrist vilande i minst ett år.