• Datum:

Svenska PEN, Sveriges Författarförbund och Växjö kommun förenas i engagemanget för fristadsförfattarna och det fria ordet. Den 4 juni invigs Det fria ordets hus i Växjö.

Samarbetet mellan Svenska PEN, Sveriges Författarförbund och Växjö kommun syftar till att lyfta fram litteraturens roll i ett demokratiskt samhälle, samt att öka utbytet mellan yrkesverksamma författare, översättare och fristadsförfattare.

Det gemensamma projektet kommer att manifesteras på invigningen av
 Det fria ordets hus den 4 juni i Växjö.
 ”Samarbetet med Det fria ordets hus i Växjö kan förhoppningsvis få flera positiva effekter, inte minst 
främjar det fristadsförfattarnas möjligheter att blir mer delaktiga i kulturlivet och offentligheten. 
Kronoberg är pilotområde för en planerad mentorsverksamhet där Författarförbundets medlemmar
 erbjuder fristadsförfattarna stöd, både som kollegor och på ett vardagligt och personligt plan”, säger 
Astrid Trotzig, vice ordförande i Sveriges Författarförbund.

Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN förklarar samarbetet: ”Under litteraturhistoriens gång har det 
stått klart att den verkligt betydande litteraturen ofta utmanar makthavare. Ovidius förvisades till
 Svarta havet. Dante fick söka skydd i exilens Ravenna. Av nobelpristagarna i litteratur har mellan en 
tredjedel och hälften tvingats i exil, fängslats, censurerats eller hotats. Det beror inte på att 
författare är bättre eller klokare än andra – men de sätter ord på vad de många tänker, ord som sedan används för att förändra. En kommun är en demokratisk organisation, satt att få demokratin 
att fungera i praktiken. Det betyder också att ge så många som möjligt tillgång till de ord som öppnar 
världen. Satsningen på en plats, ett hus för litteraturen och yttrandefriheten, blir både en symbolisk 
och mycket konkret manifestation av litteraturens roll i samhället, som PEN helhjärtat står bakom.”

Om Det fria ordets hus

Det fria ordets hus är en pedagogisk och publik verksamhet där 
det litterära arvet, yttrandefrihet och de fria uttrycken värnas.
 Denna kulturella mötesplats ska främja dialog, skrivande och 
debatt, samt knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet med
 verksamheter i Växjö kommun.
 ”Med Det fria ordets hus förenar vi det småländska litterära arvet
 och yttrandefrihetskampen i dag, för alla medborgares rätt att göra
 sin röst hörd – i Småland och i världen”, säger Erica Månsson,
 kultur- och fritidschef.

Invigning av Det fria ordets hus sker den 4 juni kl. 14.00. 
Adress: Kungsgatan 29 C, Växjö.