• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

Historia som fiktion och sakprosa

Ett samtal mellan Ulrika Kärnborg och Henrik Berggren

Det historiska stoffet har alltid väckt såväl forskares som konstnärers nyfikenhet. Men under senare år har de börjat trampa varandra på tårna och vi har sett en rad debatter om var gränsen mellan historia och fiktion går. Ibland har kritiken riktat sig mot historiker som använder skönlitterära verktyg och ibland tar steget över i ren fiktion på ett förvirrande sätt. Andra gånger är det de skönlitterära författarna som har anklagats för att vantolka och till och med skriva om historien på ett ohederligt sätt.

Vad är motiven till att skriva fiktivt respektive dokumentärt om historiska skeenden och personer? Finns det några regler för vad får man göra och inte göra med det förflutna som skönlitterär författare respektive historiker? Hur ser egentligen kontraktet med läsaren ut?

Runt dessa frågor kommer Ulrika Kärnborg och Henrik Berggren att resonera. Moderator är Anders Sundelin.

 

  • Ulrika Kärnborg är författare och dramatiker, samt vice ordförande för Sveriges Författarförbund. I oktober utkommer hon med den historiska romanen ”Saturnus tecken” på Natur & Kultur. Det blir den första boken i en planerad diptyk om Axel Oxenstierna och stormaktstiden.
  • Henrik Berggren är författare och historiker. Han har bland annat skrivit en biografi över Olof Palme, ”Underbara dagar framför oss” och en roman med utgångspunkt i spanska inbördeskriget, ”Det röda arvet”. För närvarande arbetar han med en dokumentär kollektivskildring av Sverige under andra världskriget.
  • Anders Sundelin är reporter och författare till bland annat ”Konsten att berätta en historia”, ”Fallet Wennerström”, ”Reportage. Att få fakta att dansa” och den ”Den Magiska Cirkeln”.

 

Anmälan

Skicka ett mail till as@sff.info

Observera att fastigheten på Drottninggatan 88B renoveras och att hissen för tillfället är ur funktion.

Det bjuds även på vin och tilltugg.