• Datum:
  • Plats: Atriumgården, Lunds stadsbibliotek,

Petter Larsson och Nina Björk samtalar utifrån deras böcker Riggat – hur tron på meritokratin minskar chansen till en klassresa respektive Om man älskar frihet – Tankar kring det politiska. Vad är det som avgör hur vi lyckas i livet? Är jämlikhet att alla har samma förutsättningar? Är klassresor ett bevis för rättvisa eller behöver hela samhället riggas om?

Samtalsledare: Dan Jönsson

Arr: Sveriges författarförbund/Minerva

Hela Sveriges litteraturscen är en ambulerande scen som arrangeras av Författarförbundets olika sektioner och som är öppen för alla.

Petter Larsson, foto: John Hagby, Nina Björk, foto: Stina Nylén