• Datum:

Efter valet – Om politik och litteratur på Fyren tisdag 23 september

När valrörelsen är över och rösterna räknade bjuder Fyren in till en kväll i politikens och litteraturens tecken: Hur kommer valutgången att påverka litteraturen och litteraturklimatet?

Gäster är journalisterna Sara Abdollahi, Jens Liljestrand och Jesper Weithz.

Det blir ett samtal som blickar bakåt och framåt: Hur kan vi summera den förra mandatperiodens betydelse för litteraturen, och vilka förväntningar och förhoppningar finns nu? Vilken roll spelar litteraturen för politiken, och politiken för litteraturen, idag? Vilka litteraturpolitiska frågor är viktigast att driva?

 

Kvällens samtalsledare är Gunnar Ardelius.

 

Tid: Tisdag 23 september kl 19-21

Plats: Författarnas hus, Drottninggatan 88B

 

Alla intresserade är varmt välkomna!

 

 

Fyren är ett samtalsforum där yngre och äldre, publicerade och ännu opublicerade författare och översättare möts och diskuterar frågor som rör skrivande, utgivning och litteraturens roll i samhället. Fyren är en del av Författarförbundet, men verksamheten riktar sig även till intresserade icke-medlemmar. Målet är att engagera fler i förbundets frågor och att skapa en bro mellan nya och etablerade röster på den samtida litterära arenan.

Fyren drivs av författarna/översättarna Gunnar Ardelius, Naima Chahboun, Cecilia Hansson och Sanne Näsling. Samtalskvällarna i Fyrens regi äger rum i Författarförbundets lokaler på Drottninggatan 88 B.