• Datum:
  • Plats: Författarförbundet, Stockholm

SvT_ff_ORIGINALlow_fargbakgrundIllustration: Lena Sjöberg

 

Förlagsmarknaden är en marknad som är viktig för både författare och illustratörer. Det är en marknad där illustratörer och författare samarbetar. Svenska Tecknare och Författarförbundet vill därför göra gemensam sak och samla våra medlemmar från respektive förbund till en utbildningsdag ”Svenska Tecknare och Författarförbundet pratar avtalsvillkor och marknaden idag” den 27 april.

Datum: Måndagen den 27 april 13-17
Plats: Författarnas Hus, Drottninggatan 88 B, Stockholm
Medverkande: Jurister och arvodesrådgivare från båda förbunden

Anmälan till: ss@sff.info (begränsat antal platser)

Syfte: Att gå igenom avtalen på förlagsmarknaden, titta på likheter och olikheter för författare och illustratörer. Hur kan man samarbeta som illustratör och författare? Vad bör man tänka på? Om vem har rätt till vad i det resultat som skapats gemensamt? Och vart är marknaden på väg? Vi försöker analysera och berätta om de trender vi ser på den digitala marknaden samt informera om nya affärsmodeller.

Välkomna!