• Datum:

Vissa skolor har flera författarbesök per år, andra har aldrig haft en författare på plats. Varför ser det så olika ut, och hur kan vi göra det mer rättvist och jämlikt för eleverna? Andreas Palmaer, barnboksförfattare och ordförande i Författarcentrum Öst, och Ingela Korsell, barnboksförfattare och ledamot i Läsrådet, i samtal med Maria Fagerberg, andre vice ordförande i Författarförbundet.

Litteraturscenen, A01:60 – författarnas och översättarnas scen.